Anouscka

Specialisaties voor Anouscka

Doelgroepen:
Post Covid-19, psychische klachten en stoornissen (ADHD, burn-out, depressie, angststoornissen), niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen die een vorm van een verstandelijke beperking hebben

Behandelingen:
Ik richt me vooral op mensen met psychische en cognitieve problematiek. Veel mensen met psychische of cognitieve problemen ervaren klachten zoals vermoeidheid, verminderde concentratie en overprikkeling.
Daarnaast komt het regelmatig voor dat deze doelgroep een verminderde uitvoering heeft van executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om probleemoplossend en doelgericht te werken. Hierbij kun je denken aan plannen, organiseren en het scheiden van hoofd en bijzaken. Hierdoor kan het voor deze doelgroep moeilijk zijn om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld voor zichzelf zorgen, boodschappen doen, administratie ordenen, het volgen van een opleiding of het verrichten van vrijwilligerswerk of betaald werk.

Voorbeelden waar ik bij kan helpen:
- Leren structureren en organiseren van dagelijkse activiteiten
- Vereenvoudigen, aanpassen en opbouwen van activiteiten
- Leren probleemoplossend te denken
- Verminderen van vermoeidheidsklachten.
- Inzetten van hulpmiddelen (Dagplanning, weekschema’s)
- Advies bij het verdelen van energie (Belasting-belastbaarheid)
- Advies aan uw omgeving/mantelzorgers (psycho-educatie)
- Leren leven met onverklaarbare pijnklachten