Hoe komt u bij de ergotherapie terecht?

Hoe komt u bij de ergotherapie terecht?

1. Via een verwijzing van de huisarts.
2. Afhankelijk van uw verzekeraar is ergotherapie direct voor u toegankelijk en is een verwijzing niet nodig.

Ergotherapie zit in het basispakket van uw verzekeraar, hiermee wordt ergotherapie voor 10 uur vergoed per kalenderjaar.